• Skriv ut

Tips ein venn

Tips ein venn
  • Endre eller klage

Eg vil endre eller klage på formues- og inntektsskatten

Dersom du meiner noko er feil med formues- og inntektsskatten din, må vi vite kva for år det gjeld for å fortelje deg korleis du går fram.

Gjeld det eigedomsskatt?
Då kan du lese meir om klage på eigedomsskatt.

Kva for inntektsår gjeld endringa eller klaga?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.