• Skriv ut
  • 1 Du kan endre skattemeldingen selv

Du skal endre skattemeldinga sjølv dersom du oppdagar feil eller har teke imot nye eller forseinka opplysningar.

Fristen for å levere skattemeldinga er passert, men du kan framleis gjere endringar og levere skattemeldinga. Det gjer du ved å logge inn i Altinn:

Kva skjer etter at eg har endra?

Etter du har endra skattemeldinga, vil den bli behandla og du vil eventuelt motta eit nytt skatteoppgjer.

Du kan ikkje endre for inntektsåret 2015 eller tidlegare

Høvet til å endre gjeld berre frå og med inntektsåret 2016.

Dersom det er feil i sjølvmeldinga for inntektsåret 2015 eller tidlegare, kan du berre endre dette ved å sende ei klage til Skatteetaten.

Er du usikker på kva du skal endre?

For å få hjelp til å vite kva og korleis du kan endre, kan du sjå oversikta vår over tema og frådrag i skattemeldinga. Du kan òg sjå alle postane i skattemeldinga.

Dersom du framleis er usikker, kan du kontakte oss.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.