Klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU)

  • Skriv ut

Dersom du har mottatt en forhåndsuttalelse du er uenig i, har du rett til å klage.

Klagen må være skriftlig. Du kan klage elektronisk eller skriftlig til ditt skattekontor.

I skjemaet skal du velge temaet "Annet".

Du kan ikke klage på fastsatt gebyr og heller ikke på en beslutning fra Skatteetaten om ikke å gi bindende forhåndsuttalelse.

Frist

Klagefristen er 6 uker etter at du mottok forhåndsuttalelsen. Beregning av klagefristen er fra den dato forhåndsuttalelsen ble avgitt.

Klageinstans

Klagen mottas av skattekontoret. Skatteklagenemnda er klageinstans for bindende forhåndsuttalelser gitt av skattekontoret eller Skattedirektoratet, bortsett fra når uttalelsen gjelder merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter eller motorkjøretøyavgifter. I disse tilfellene er Skattedirektoratet klageinstans.

Dette må du skrive i klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at forhåndsuttalelsen er feil, og du må huske å oppgi referansenummeret som du finner som "Vår referanse" på forhåndsuttalelsen du har mottatt.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.