• Skriv ut
  • 1 Eg veit ikkje

Eg veit ikkje korleis kommunen bereknar eigedomsskatten

Kommunen kan velje å nytte verdiar frå Skatteetaten som grunnlag når dei reknar ut eigedomsskatt. Det er likevel ikkje alle kommunar som gjer det.

Sjå på eigedomsskattesetelen du fekk frå kommunen

Eigedomsskattesetelen er brevet du har fått frå kommunen som fortel kor mykje du skal betale i eigedomsskatt. Der står det korleis kommunen har berekna verdien på bustaden din. 

Det kan sjå slik ut:

Dersom du ikkje finn informasjon om dette på eigedomsskattesetelen din, må du kontakte kommunen din.

Har kommunen nytta verdiar frå Skatteetaten når dei har berekna eigedomsskatten din?

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.