Klage på vedtak

Sjølvbetening

 • Skriv ut

Dersom du har mottatt vedtak fra Skatteetaten har du rett til å klage.

Du kan bruke dette skjemaet hvis du vil klage på vedtak om:

 • myndighetsfastsetting av
  • grunnlag for formues- og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tilleggsskatt for
  • formue og inntekt
  • merverdiavgift
 • tvangsmulkt for manglende levering av:
  • a-meldingen
  • aksjonærregisteroppgaven
  • mva-meldingen
  • skattemelding for næringsdrivende
  • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
  • Selskapsmelding (selskap med deltakerfastsetting)

I nedtrekksmenyen i skjemaet (under "Hva klages det på") markerer du hva ønsker å klage på. 

Dersom du har et enkeltpersonforetak og skal klage på tvangsmulkt ilagt for manglende levering av mva-melding, skal klagen leveres i ditt selskaps organisasjonsnummer. Du må derfor logge inn med organisasjonsnummeret og ikke ditt fødselsnummer.

Frist

Frist for å klage på vedtak om tvangsmulkt for a-meldingen er 3 uker.

Frist for å klage på vedtak for andre forhold er 6 uker.

Dette må være med i klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil, og du må huske å oppgi referansenummeret fra brevet du mottok med vedtak. Du må også oppgi vedtaksdato som du finner øverst til høyre i vedtaksbrevet.

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk klage kan du i stedet sende skriftlig klage til ditt skattekontor.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.