Eg har fått oppgåva per post, men ikkje i Altinn…?

Du får berre Korrigerbar elektronisk oppgåve dersom du har kjøpt eller selt aksjar i 2016.