Ei rekalkulert oppgåve inneheld ikkje dei merknadene som eg gav under Merknader til oppgåva på side 3

Det blir ikkje teke omsyn til merknader i den oppdaterte oppgåva. Dei blir handsama av skattekontoret seinare. Derfor blir heller ikkje merknadene vist på den oppdaterte oppgåva.