Firmaet vårt eig aksjar i eit selskap. Skal firmaet vårt levere oppgåve då?

Nei, berre personar skal levere, ikkje firma (ikkje enkeltpersonføretak heller, berre personar)