Kvar står dei utanlandske aksjane eg eig?

Opplysningar om aksjar i utanlandske selskap som ikkje er registrerte på Oslo Børs, er ikkje med. Desse må du i staden levere inn på oppgåva Aksjar og fondspartar. Du finn ho som eit elektronisk vedleggsskjema til skattemeldinga.