Kan eg føre opp anskaffingar/realisasjonar som ikkje er med i oppgåva under Merknader til oppgåva?

Nei. Sjå framgangsmåten i dei andre punkta.