Kva er innsendingsfristen?

Følg fristen for skattemeldinga di

  • 30. april for lønnsmottakarar (PSA)
  • 31. mai for næringsdrivande (PSAN).

NB lurt å levere endringane nokre dagar før fristen for å få ei Rekalkulert oppgåve

(RF-1088-R) før PSA/N skal leverast. Skatteberekninga er så komplisert at ho må

gjerast i AR (kan ikkje gjerast i Altinn).