Kva for endringar kan eg gjere i RF-1086 K?

Kan berre endre i post 306 – dersom:

  • inngangs-/kjøpsbeløpet er feil eller
  • realisasjons-/salsbeløpet er feil