Bustadattest

  • Skriv ut

Ein bustadattest inneheld opplysningar om bustadadressa til ein person og kor lenge vedkomande har vore busett der.

Kven kan få bustadattest?

Bustadattestar blir berre skrivne ut på førespurnad frå:

  • den attesten gjeld
  • ektefellen/den registrerte partnaren
  • ein av de næraste slektningane (må kunne dokumentere at han/ho har eit grunngjeve behov for attesten)
  • offentleg myndigheit
  • verje eller hjelpeverje

Bustadattestar blir ikkje utferda til personar som er registrert som utvandra.

Slik bestiller du attesten

Attesten blir deretter sendt til den folkeregistrerte adressa di. Dette tek vanlegvis tre dagar.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.