VIKTIG å vite når du bestiller attestar eller utskrifter

  • Skriv ut

Du må logga inn i Altinn for å bestille.

  • Bestiller du for andre, til dømes dine barn, kan du skriva ei beskjed i feltet "henvendelse" om kven det gjeld og kva du skal bruka attesten til.
  • I same felt kan du og skriva om du treng attesten på engelsk eller flerspråkleg utgåve, om den finst på fleire språk.
  • Attesten vert sendt i posten til di folkeregistrerte adresse. 
  • Du får ikkje attestar sendt via e-post. 
  • Du får ikkje levert ut attestar over skranke på skattekontoret
  • Behandlingstida er 3 dager etter motteken bestilling. I tillegg kjem postgang.
  • Du treng ikkje fødselsattest for å bestille pass til barn og unge, sjå nettsidene til politiet for huskeliste ved søknad om pass til barn og unge.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.