Forkortingar av namn

  • Skriv ut

I folkeregisteret blir namna registrert fullt ut, men ved utskrifter må vi forkorte lange namn.

I tilfelle der etternamn, fornamn og mellomnamn til saman utgjer meir enn 25 teikn, blir namnet forkorta når det blir sendt ut offentlege brev. Det er skattekontoret som forkortar namnet etter fastsette reglar.

Døme

Solveig Elisabeth Kvernhusengen à Kvernhusengen Solveig E.

Bjørn Karlsen Korsmo Haugen à Haugen Bjørn Karlsen K.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.