Eg flyttar til ein annan bustad på grunn av jobb, men skal likevel behalde bustaden min i heimkommunen. Må eg melde flytting til folkeregisteret?

Du skal ikkje melde flytting dersom:

  • du har felles heim med ektefelle og/eller barn
  • arbeidsopphaldet skal vare i mindre enn 6 månader

Du må melde flytting til adressa du bur på i samband med jobben dersom:

  • du er einsleg (ugift og ikkje har felles heim med eigne barn)