Får eg brev frå Skatteetaten når eg er blitt registrert på den nye adressa?

Ja. Brevet blir sendt til den nye folkeregistrerte adressa di. Hugs å setje namn på postkassa di.