Frå fødselsmelding til namneval – steg for steg

  • Skriv ut

Den/dei som har melder inn barnet sitt namn

Når barnet har fått eit fødselsnummer, sender Skatteetaten ein førespurnad til den/dei som har foreldreansvaret om å velje eit namn til barnet. På denne førespurnaden finn ein barnet sitt fødselsnummer.

Dersom foreldreansvaret for barnet er felles, må far/medmor godkjenne namnet etter at mor har sendt inn melding om namneval. Far/medmor får då ein eigen førespurnad frå Skatteetaten.

Les meir om namn.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.