Barn fødde i Noreg av foreldre utan norsk statsborgarskap

  • Skriv ut

Er du utanlandsk statsborgar som er busett i Noreg? Dersom du får barn, må du òg søkje om opphaldsløyve for barnet ditt. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som handsamar slike søknader.

Søknad om opphald for barnet må gjerast innan det første leveåret. Dersom begge foreldra på dette tidspunktet har:

  • permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap
  • eller at dei har søkt og oppfyller vilkåra for permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap

kan det søkast om permanent opphaldsløyve for barnet.

Dersom barnet er statsborgar i et EØS-land, kan barnet få eit registreringsbevis ved frammøte hos politiet.

Har du spørsmål? Kontakt UDI.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.