Om foreldreansvar

  • Skriv ut

Foreldreansvar er plikta og retten foreldre har til å bestemme i personlege forhold for barnet. Den eller dei som har foreldreansvaret er òg verje for barnet. 

Den/dei som har foreldreansvaret kan, til barnet fyller 18 år:

Den av foreldra som ikkje har foreldreansvar kan sende ein grunngjeven skriftleg førespurnad til skattekontoret om å få tilsendt attestar og/eller opplysningar om barnet. 

Endre foreldreansvar?

Ein kan endre foreldreansvaret ved å sende ei utfylt sambuarerklæring / avtale om foreldreansvar til:

Personregisteret
Postboks 200 Sentrum
9615 Hammerfest

Ein avtale om foreldreansvar er berre gyldig og kan registrerast når begge foreldra har skrive under avtalen og han er levert i original.

Med avtalen må ein sende med kopi av båe foreldranes pass, kjøyrekort eller anna ID-dokument som innehald navn, fødselsdato, underskrift og bilete.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.