Barn født av surrogatmor i utlandet

  • Skriv ut

Kvinna som har født barnet, skal reknast som mor til barnet.

Sjølv om fødselsattesten frå det landet der barnet er født tilseier at den norske kvinna er mor til barnet, blir ikkje dette anerkjent som eit gyldig morskap i Noreg dersom kvinna ikkje har født barnet.

Etter norsk rett kan juridisk morskap berre overførast ved adopsjon.

Les meir om folkeregistrering av barn fødde av surrogatmor i utlandet.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.