Når norske statsborgarar døyr i utlandet

  • Skriv ut

Når norske statsborgarar døyr i utlandet, skal ein norsk utanriksstasjon i landet der personen døydde sende dødsattest til Skattedirektoratet.

Dødsfallet blir då registrert i folkeregisteret.

Dersom den avlidne var registrert busett i Noreg, sender Skattedirektoratet dødsattesten til tingretten der den avlidne sist var bustadsregistrert.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.