Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.7 Utrekna personinntekt frå føretak

Postane under 1.7 Utrekna personinntekt frå føretak gjeld arbeidsgodtgjersle og del av felles arbeidsgodtgjersle frå selskap med deltakarfastsetting og negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretak som skal samordnast mot positiv personinntekt frå selskap med deltakerfastsetting.

Alle postar for 1.7 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga