Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.7.5 Negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretak i anna næring som kan samordnast med arbeidsgodtgjersle frå KS, ANS mv i anna næring (blir henta frå post 1.21 i RF-1224)

Post 1.7.5 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du negativ utrekna personinntekt gitt opp i skjema RF-1224. Ei negativ utrekna personinntekt kan samordnast med arbeidsgodtgjersle frå KS, ANS mv når vilkåra er oppfylte.

Gjeld posten meg?

Posten gjeld alle som driv enkeltpersonføretak med negativ utrekna personinntekt i "anna næring" som har motteke arbeidsgodtgjersle frå KS, ANS mv i "anna næring" (RF-1221)

Dette forutset at vilkåra for samordning er oppfylte (Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 12-20-1, jf. § 10-42-3) (rettleiing i skjema RF-1225)

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

I posten fører du beløpet frå post 1.21 i skjema RF-1224. 

Logg inn, og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.