2.4 Barn si lønnsinntekt

Postane under 2.4 Barn si lønnsinntekt gjeld lønn og andre skattepliktige ytingar for barn som er yngre enn 13 år i inntektsåret.

Alle postar for 2.4 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga

  • 2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre

    Har du barn som er 12 år eller yngre i inntektsåret, og ho/han har hatt meir enn 10 000 kroner i lønnsinntekt eller andre skattepliktige ytingar, skal du føre opp den overskytande inntekta til barnet i skattemeldinga di.