2.7.7 Inntekt frå KS, ANS o.a. som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim (RF-1221)

Post 2.7.7 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du utrekna næringsinntekt frå skjema RF-1221. Posten gjeld inntekt frå eit selskap med deltakarfastsetting (KS, ANS, DA, indre selskap med meir) som driv fiske eller familiebarnehage i heimen til deltakaren.

Gjeld posten meg?

Denne posten gjeld alle som:

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Eg har ein del i eit selskap med deltakarfastsetting (RF-1221)

I post 2.7.7 fører du summen frå post 1140 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk, blir summen i post 2.7.7 automatisk overført frå skjema RF-1221.

Fordele mellom ektefellar

Dersom næringsinntekt blir fordelt mellom ektefellar, fører du som er hovudutøvar i post 2.7.7 beløpet frå post 1240 i skjema RF-1221. Hovudutøvaren er den som leverer næringsoppgåva i sitt namn.Du som ikkje er hovudutøvar, fører i post 2.7.7 beløpet frå post 1241 i skjema RF-1221. Næringsinntekt skal som ein hovudregel fordelast ut frå arbeidsinnsats.

Logg inn, og fyll ut posten.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.