Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.8 Inntekt frå bustad og annan fast eigedom

Postane under 2.8 Inntekt frå bustad og annan fast eigedom gjeld ved utleige og sal av eigedom og inntekt knytt til del av bustadselskap/-sameige og til fast eigedom i utlandet.

Alle postar for 2.8 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga