2.8 Inntekt frå bustad og annan fast eigedom

Postane under 2.8 Inntekt frå bustad og annan fast eigedom gjeld ved utleige og sal av eigedom og inntekt knytt til del av bustadselskap/-sameige og til fast eigedom i utlandet.

Alle postar for 2.8 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga