3.1.10 Skattepliktig gevinst ved sal av aksjar o.l. (RF-1059) og obligasjonar

Post 3.1.10 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet gevinst ved salg av aksjer og/eller aksjeandelen i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.1.8 eller 3.1.9. 

Dersom du har verdipapirfond investert i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond) eller fond som kun er investert i rentepapirer skal rentedelen av gevinst i verdipapirfondet føres i post 3.1.9.

Gjeld posten meg?

Posten gjeld alle som har

  • selt aksjar/eigenkapitalbevis i norske og utanlandske selskap i løpet av året med gevinst
  • hatt gevinst på aksjedel i norske og utanlandske verdipapirfond
  • hatt gevinst på obligasjonar

Dersom gevinstane allereie er fylt ut i skattemeldinga, treng du ikkje gjere noko.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Aksjar

Sal av aksjar o.a. som du har gitt opp i skjema RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m, blir automatisk overført frå post 902 i skjemaet til skattemeldinga.

Verdipapirfond

For aksjedelen i verdipapirfond skal du føre opp gevinst i skjema RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m., dette blir automatisk overført til skattemeldinga. Rentedelen av gevinst i verdipapirfond som ikkje er førehandsutfylt må du sjølv føre opp i post 3.1.9. i skattemeldinga.

Logg inn, og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.