Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.5 Særfrådrag

Postane under 3.5 Særfrådrag gjeld særfrådrag ved uførleik, nedsett arbeidsevne, einslege forsørgjarar og uvanleg store sjukdomsutgifter. Alle særfrådraga har bestemte vilkår for å bli innvilga.

Alle postar for 3.5 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga