4.1 Bankinnskott, kontantar, verdipapir o.l

Postane under 4.1 Bankinnskot, kontantar, verdipapir o.l. gjeld formue som innskot i norske bankar, kontantar, posttilvisingar, utanlandsk valuta, reisesjekkar, del av verdipapirfond, fordringar, gjeldsbrev, innskot i utanlandske bankar, aksjar, og så vidare.

Alle postar for 4.1 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga