4.1.10 Formue andre finansprodukt

Post 4.1.10 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten skal vere førehandsutfylt for desse finansielle instrumenta handla gjennom Oslo Børs / VPS: ETN-ar (Exchange Traded Notes), warrants.

Gjeld posten meg?

Posten gjeld alle som har:

  • formue i ETN-ar og/eller warrants som er handla gjennom Oslo Børs eller Verdipapirsentralen (VPS)
  • formue i ETN-ar og/eller warrants som er handla utanfor Oslo Børs / Verdipapirsentralen (VPS) anten i Noreg eller i utlandet

Der formue ikkje er førehandsutfylt må du sjølv føre opp beløpet i denne posten.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er vanlegvis førehandsutfylt og baserer seg på kva Verdipapirsentralen (VPS) har rapportert inn, så kontroller at alt er korrekt. Beløpa du skal kontrollere mot, står i årsoppgåva du får frå VPS i januar.

Dersom beløpet er feil, må du sjølv endre det i skattemeldinga. Du bør òg kontakte finansinstitusjonen/-institusjonane du har handla gjennom for at årsoppgåva skal bli korrekt.

Informasjon manglar

Du må òg føre opp årsaka til kvifor du endrar posten.

Logg inn, og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.