Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

4.4 Driftløysøre og andre eigedelar i næring

Postane under 4.4 gjeld formuespostar som bilar, maskin, inventar, buskap, varelager, skip og fartyg som blir brukt i næring. Formuespostane vil gå fram av "Næringsrapport skatt", "RF-1175 Næringsoppgave 1" eller "RF-1167 Næringsoppgave 2".

Alle postar for 4.4 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga