4.4.1 Bilar, maskiner, inventar mv (RF-1175, 1167, Næringsrapport skatt)

Post 4.4.1 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du nedskriven verdi på driftsmiddel som bilar, maskiner, inventar og anna som blir brukt i næringsverksemd. Verdien hentar du frå "Næringsrapport skatt", skjemaet "RF-1175 Næringsoppgåve 1" eller "RF-1167 Næringsoppgåve 2".

Gjeld posten meg?

Denne posten gjeld alle som har positiv verdi per 31. desember for driftsmiddel i saldogruppe d i "Næringsrapport skatt", "RF-1175 Næringsoppgåve 1" eller "RF-1167 Næringsoppgåve 2"

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

I post 4.4.1 fører du summen frå post 1205 i skjema "RF-1175 Næringsoppgåve 1" eller "RF-1167 Næringsoppgåve 2" eller "Næringsrapport skatt".

Når du leverer elektronisk, blir summen i post 4.4.1 automatisk overført. 

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.