Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

 • Skriv ut

Dersom du ikke har mottatt foreløpig skattebergening på skattemeldingen kan det skyldes noen av grunnene listet opp under. Hvis du ser noe som gjelder deg på listen vil du ikke få skatteberegning før skatteoppgjøret er klar.

Du kan regne ut hva du skal betale i skatt ved å bruke skattekalkulatoren. 

Årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen kan være:

 • Du er kildeskattyter: du bor i utlandet, mottar pensjon fra Norge og betaler kildeskatt på pensjon.
 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle/meldepliktig samboer av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere.
 • Du er bosatt på Svalbard, eller ektefelle/meldepliktig samboer er bosatt på Svalbard
 • Du er skattepliktig til Sentralkontoret for utenlandssaker eller ektefelle/meldepliktig samboer er skattepliktig til Sentralkontoret for utenlandssaker
 • Du er utenlandsk sjøfolk
 • Du er diplomat
 • Du er bosatt i utlandet, men er skattepliktig til Norge for eiendommer, næring mv
 • Din arbeidsgiver har innrapportert en eller flere av følgende ytelser via a-meldingen:
  • LONN_UTL
  • LONN_STAT_UTL
  • BONUS_FORSVAR
  • NATURALYTELSE_UTL
  • JAN_MAYEN_ANTARKTIS
  • NETTOLONN
  • NETTOLONN _UTL
  • SKFRI_LONN_TRYGDEPL 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.