Ulike typer skattemeldingar

  • Skriv ut
Oversikt over kven som tek imot kva slags skattemeldingstyper Skattemelding for lønnstakarar og pensjonister Skattemelding for næringsdrivande
Lønnsmottakare

X

 
Sjølvstendig næringsdrivande  

X

Skattyter med ANS/KS andel  

X

Lottakere m/båt  

X

Lottakere u/båt

X

 

Innmelding på utbetaling til sjølvstendig næringsdrivande uten fast driftssted under 50 000 kr

 X  
Innmelding på utbetaling til sjølvstendig næringsdrivande uten fast driftssted over 50 000 kr  

X

Skattemanntallsgr 30 (busatt i utlandet, skattepl. forhold som for eksempel eigendom i Noreg)

X

 
Skattemanntallsgr 70 (diplomatar oa.)

X

 
Svalbard  X

 

Inntekt frå skiferbrot i Alta  

X

Pensjonister busatt i utlandet som får pensjon frå Noreg  

X

 

Næringsdrivande skattytere med brutto driftsinntekt som ikkje overstiger 50 000 kr, kan i mange tilfeller slippe å levere næringsoppgåve. 

Nye næringsdrivande, personer som er registrert i mva-registret og deltakere i selskap med deltakerfastsetjing, får tilsendt skattemelding for næringsdrivande for 2016.

Personer som har registrert seg i enhetsregisteret i løpet av 2016, får tilsendt skattemelding for næringsdrivande.

Alle som tek imot skattemelding for næringsdrivande, uansett selskapsform, MÅ levere. Skattemeldinga med alle skjema/vedlegg MÅ leveres elektronisk innen 31. mai 2017. 

Skal du levere skattemeldinga for næringsdrivande, bør du sjekke kva slags leveringsform som passer best for deg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.