Slik verdsetjas bil

  • Skriv ut

Bilar blir verdsette med utgangspunkt i listeprisen på køyretøyet som ny hos hovudimportøren/forhandlaren.

Listepris på bil finn du på skatteetaten.no/listepris. Dersom du må ha tak i listepris på andre typar køyretøy og campingvogner, kan du kontakte hovudimportøren/forhandlaren.

Verdsetjinga skjer etter denne skalaen:

Første registreringsår Verdi av listepris som ny

2016

75%
2015 65%
2014 55%
2013 45%
2012 40%
2011 30%
2010 20%
2009-1999 15%
1996-1986 1000 kr

Veterankøyretøy, dvs. køyretøy som er 30 år eller eldre, skal verdsetjast til pårekna salsverdi.

Skattemeldinga

Skriv inn verdien i post 4.2.5 i skattemeldinga. 

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.