Har du spørsmål

Alle spørsmål om kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar skal rettast til :

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Tlf. frå utlandet  +47 22 07 70 00
Tlf. frå Noreg  800 80 000
e-post: Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post 

Hugs å gje opp fødselsnummeret eller D-nummeret ditt når du vender deg til Skatteetaten.