Eg har ikkje fått skattemeldinga? Kva gjer eg?

Skattemeldinga blir sendt ut i mars/april året etter inntektsåret. Dersom du ikkje har fått skattemeldinga innan 15. april, kan du ta kontakt med Skatteetaten og be om å få tilsendt skattemeldinga på nytt.

Skatt nord
Postboks 6310
NO-9293 Tromsø

Telefon frå utlandet: +47 22 07 00 00
Telefon frå Noreg: 800 80 000
Du kan senda e-post ved å benytta ein av desse e-postadressane