Eg har låg pensjon/ låge uføreytingar. Er det ei nedre grense for skattepliktig pensjon/uføreyting?

Nei, heile pensjonen/uføreytinga er skattepliktig. Der er ikkje noko fribeløp.