Eg har skifta namn i utlandet. Kva må eg gjere?

Når du har skifta namn i utlandet, må du fylle ut skjemaet for namneendring og sende det til:

Personregisteret
Postboks 200 Sentrum
9615 Hammerfest.

Du må leggje ved dokumentasjon frå styresmaktene i bustadslandet ditt som viser det nye namnet. 


Les meir om navn og navneendring.