Kva er adressa til Skatteetaten?

Skriftlege førespurnader om kjeldeskatt på pensjon/uføreytingar og originaldokument skal sendast til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO-9293 Tromsø.

Hugs å føre på saksnummer eller fødselsnummer/D-nummer.

Du kan også sende e-post. Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post 


Skattemeldinga med vedlegg skal sendast til Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana.