Når får eg skatteoppgjeret?

Alle som betalar kjeldeskatt på pensjon/uføreytingar får skatteoppgjeret i oktober.