Korleis finn de ut om ektefellen med låg pensjon har fått utnytta maksimalt skattefrådrag?

Den samla årlege pensjonen din overstig ikkje 184 800 kroner.

Har du teke ut 100 prosent alderspensjon etter folketrygdlova eller AFP heile året?

Maksimalt skattefrådrag er 29 880 kroner for alle som har teke ut alderspensjon frå folketrygda eller AFP med pensjonsgrad 100 heile året, og når den samla pensjonsinntekta (inkludert tenestepensjonar o.a.) ikkje overstig 184 800 kroner. Skattefrådraget er likevel avgrensa til sum utlikna inntektsskatt og trygdeavgift. Det er den delen av skattefrådraget du får nyttiggjort deg, som du ser i det førebelse skatteoppgjeret. 

Har du ikkje fått nyttiggjort deg heile skattefrådraget?

Har du teke ut alderspensjon frå folketrygda eller AFP, men ikkje heile året?

Skattefrådraget blir redusert i høve til kor mange månader du har teke ut alderspensjon frå folketrygda. Skattefrådraget blir òg redusert i høve til pensjonsgraden. Maksimalt skattefrådrag for deg med samla pensjonsinntekt (inkludert tenestepensjonar o.a.) som ikkje overstig 184 880 kroner, finn du i tabellen nedanfor.

Samanlikn beløpet du finn der med det skattefrådraget som står i det førebelse skatteoppgjeret. Har du ikkje fått nyttiggjort deg heile skattefrådraget?

Tabell 1: beregning av skattefradrag

 

Antall måneder med pensjon/pensjonsgrad

100

80

60

50

40

20

12

 29880 

 23904      

 17928

 14940

 11952

   5976

 11

 27390

 21912

 16434

 13695

 10956 

 5478

10

 24900

 19920

 14940

 12450

 9960

 4980

9

 22410

 17928

 13446

 11205

 8964

 4482

8

 19920

 15936

 11952

 9960

 7968

 3984

7

 17430

 13944

 10458

 8715

 6972

 3486

6

 14940

 11952

 8964

 7470

 5976

 2988

5

 12450

   9960

 7470

 6225

  4980

 2490

4

 9960

      7968

 5976

  4980

  3984

 1992

3

  7470

      5976

 4482

 3735

  2988

 1494

2

  4980

     3984

 2988

  2490

   1992

  996

1

  2490

     1992

  1494

   1245

    996

  498

Har du teke ut 100 prosent alderspensjon frå folketrygda eller AFP heile året og har høgare samla pensjonsinntekt (inkludert tenestepensjonar o.a.) enn 184 800 kroner?Den samla årlege pensjonen din overstig 184 800 kroner

Dersom du ikkje har nokon ekstra frådrag, skal sum inntektsskatt og trygdeavgift overstige det maksimale skattefrådraget ditt. Har du andre frådrag enn minstefrådrag i den førehandsutfylte skattemeldinga, kan sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lågare enn det maksimale skattefrådraget ditt.

Maksimalt skattefrådrag er 29 880 kroner for alle som har teke ut alderspensjon frå folketrygda eller AFP med pensjonsgrad 100 heile året, og når den samla pensjonsinntekta ikkje overstig 184 880 kroner. Skattefrådraget blir trappa ned i to trinn når den samla pensjonsinntekta di overstig 184 800 kroner.

  • Trinn 1: Frådraget blir trappa ned med 15,3 % av pensjonsinntekt som overstig 184 800 kroner. 
  • Trinn 2: Frådraget blir trappa ned med 6 % av pensjonsinntekt som overstig 278 950 kroner.

Når du tek ut pensjon berre i delar av året, blir beløpsgrensene i trinn 1 og 2 reduserte i høve til kor mange månader du tek ut pensjon i. Tek du ut mindre enn 100 % pensjon, blir beløpsgrensene i trinn 1 og 2 reduserte i høve til pensjonsgraden.

Døme på utrekning av nedtrappa skattefrådrag

Dersom den samla pensjonsinntekta di til dømes er 194 000 kroner med pensjonsgrad 100 og du tek ut pensjon heile året, blir det maksimale skattefrådraget ditt rekna ut slik:

Maksimalt skattefrådrag for pensjonsinntekt inntil 184 800 kroner er 29 880 kroner.

Samla pensjonsinntekt 194 000 kroner  
Beløpsgrense trinn 1 184 800 kroner  
Skattefrådraget blir trappa ned med 15,3 % av 9 200 kroner = 1 408 kroner
Det maksimale skattefrådraget ditt er   28 472 kroner

 

Tabell 2: beregninger av beløpsgrenser i trinn 1

 

Antall måneder med pensjon/pensjonsgrad

100

80

60

50

40

20

12

 184800

 147840

 110880 

 92400   

 73920

 36960

11

 169400

 135520

 101640

 84700

 67760

 33880

10

 154000

  123200

   92400

  77000

 61600

 30800

9

  138600

 110880

  83160

  69300

 55440

 27720

8

  123200

   98560

 73920

 61600

4 49280

 24640

7

 107800

 86240

 64680

 53900

 43120

 21560

6

  92400

  73920

 55440

  46200

  36960

 18480

5

  77000

  61600

  46200

 38500

 30800

 15400

4

 61600

 49280

 36960

 30800

 24640

 12320

3

 46200

 36960

 27720

 23100

 18480

 9240

2

 30800

 24640

 18480

 15400

 12320

 6120

1

 15400

 12320

   9240

 7700

 6160

 3080