Særfrådrag for uførleik

Reglane om særfrådrag for uførleik er oppheva frå og med inntektsåret 2015. Det er vedteke overgangsreglar for ei begrensa gruppe skattytare som skal gjelde for inntektsåra 2015, 2016 og 2017. Du finn meir informasjon om dette her.