Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Satsar og beløpsgrenser for 2016

Trygdeavgifta er 5,1 prosent for alle pensjonsinntekter og 8,2 prosent for uføretrygd og uføreytingar frå andre ordningar.
Maksimalt skattefrådrag for pensjonsinntekt er 29 880 kroner.

Skattefrådrag for pensjonsinntekt blir nedtrappa med:
15,3 prosent av pensjonsinntekt som overstig beløpsgrensa i trinn 1 – 184 800 kroner
6,0 prosent av pensjonsinntekt som overstig beløpsgrensa i trinn 2 – 278 950 kroner
Skattefrådraget fell heilt bort når pensjonen er 536 859 kroner eller meir.

Skatteavgrensing

 
Avtrappingssats 55 prosent

Skattefri nettoinntekt

 
Einsleg  139 400 kroner
Ektepar - kvar ektefelle 128 150 kroner
Ektepar - samla 256 300 kroner
   
Formuestillegg  
Sats 1,5 prosent
Grense: Ektepar - kvar ektefelle 100 000 kroner
Grense: Ektepar samla/einsleg 200 000 kroner

Skattekort:

Dersom du skal ta ut full pensjon eller både jobbe og ta ut pensjon, bør du vurdere å endre skattekortet.