Pendlarfrådrag

  • Skriv ut

Dersom du er pendlar, kan du ha krav på frådrag for meirutgiftene dine til kost, losji og reiser til og frå pendlarbustaden. 

I Skatteetaten definerer vi deg som pendlar ut frå om ei rekkje vilkår er oppfylte. For å få pendlarfrådrag må du mellom anna vere lønnstakar og overnatte borte på grunn av jobb. Er du fulltidsstudent eller i militæret, blir du ikkje rekna som pendlar, med mindre du har sommarjobb. 

Rekn ut reisefrådraget ditt 

Uansett om vi definerer deg som pendlar eller ikkje, kan du ha krav på reisefrådrag. Når du ikkje overnattar borte på grunn av jobb, er du ikkje pendlar. Men då kan du bruke kalkulatoren for reisefrådrag

Overnattar du borte på grunn av jobb, kan du vere pendlar. Då kan du bruke kalkulatoren for pendlarfrådrag.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.