Sal av fast eigedom

  • Skriv ut

Her finn du informasjon om skattereglane som gjeld ved sal av bustadeigedom, fritidseigedom og tomt. Reglane for sal av bustad eller tomt i næringsverksemd blir ikkje omtalte her. Det visast til 2016-satser i teksten under, for bruk i skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.