Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

  • Skriv ut

Du kan ikkje krevje frådrag for tinglysingsgebyr og dokumentavgift i samband med bustadkjøp.

Dersom du seinare sel bustaden og ikkje oppfyller vilkåra for å selje eigedomen med skattefri gevinst (bu- eller eigartida er for kort), kan du trekkje frå slike kostnader når du reknar ut gevinst/tap. Sjå post 2.8.4 og 3.3.6.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.