Eigedomsskatt

  • Skriv ut

Kommunar kan vedta å innføre eigedomsskatt, og dei kan velje å bruke verdiar frå Skatteetaten som grunnlag for å rekne ut eigedomsskatten.

I 2017 nyttar ein Skatteetaten sine bustadverdiar frå 2015. Likningsverdien som står oppført i sjølvmeldinga utgjer ein viss prosentdel av skatteetaten sin bustadverdi (estimert marknadsverdi). For inntektsåret 2015 utgjer likningsverdien for primærbustader vanlegvis 25 prosent av bustadverdien, medan likningsverdien for sekundærbustader vanlegvis ligg på 70 prosent av bustadverdien.

I bustadkalkulatororen vår kan du rekne ut likningsverdien for bustaden for 2015:

Berekn likningsverdien for 2015

Klage på eigedomsskatt

For å fortelje deg korleis du skal klage på eigedomsskatt, må vi først vite korleis kommunen har berekna eigedomsskatten på bustaden din. 

Finn ut om du skal klage til kommunen din eller til Skatteetaten

Spørsmål?

Dersom du lurer på noko om utskriven eigedomsskatt, må du kontakte kommunen din.

Eigedomsskatt - Kva gjeld for burettslag og bustadsakjeselskap

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.