Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Eg har fått eigedomsskatt på ein næringseigedom. Eg tykkjer taksten er for høg. Kven klagar eg til?

Skatteetaten gir ikkje opp bustadverdi/formuesgrunnlag for næringseigedomar til kommunen. Du må derfor kontakte kommunen din.