Eg har fått eigedomsskatt på ein næringseigedom. Eg tykkjer taksten er for høg. Kven klagar eg til?

Skatteetaten gir ikkje opp bustadverdi/formuesgrunnlag for næringseigedomar til kommunen. Du må derfor kontakte kommunen din.